มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำร่องบริการวิชาการ พัฒนาบัณฑิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำร่องบริการวิชาการ พัฒนาบัณฑิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
#รวมพลังเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งเดียว 

   ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาบริการวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาบัณฑิตทักษะสูงในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย (TCTM) ซึ่งมีผู้ประกอบการมากกว่า 30 บริษัท ได้จับมือกัน         เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้วยระบบ “มหาวิทยาลัย-สถานประกอบการ” มุ่งเน้นการเรียนรู้ในระบบ Project based learning และ Problem based learning เพื่อความเป็นเลิศ ในยุค Disruptive การศึกษาต้องสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพบัณฑิต ตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา “รวมพลังเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งเดียว”  

   ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ที่มาบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาทิ คุณวิทยา พลเพชร นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการผลิตในยุค Disruptive และกรณีศึกษา บทบาทและศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะบัณฑิตด้วย Project based learning และ Problem based leading ในระบบมหาวิทยาลัย-สถานประกอบการ” จัด ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562


22/08/2019 16:41:15

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube