มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ.สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ และ คณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชม KBTG

   อ.สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ  และ คณะอนุกรรมการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม  Kasikorn  Business Tecnology  Group ( KBTG) ซึ่งเป็นออฟฟิศที่ทันสมัย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (KBTG  The Innovative Green Building)โดยมีการออกแบบ เป็นแบบ Agile  Workplace หรือส่งเสริมให้ทำงานแบบคล่องตัว “ นั่งทำงานตรงไหนก็ได้.” พร้อมทั้งมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1.3 Gbps ครอบคลุมทุกโซนของ อาคาร และรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดรูปแบบองค์กร   InnovationTechnology in the Banking World  และการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ณ อาคาร KBTG เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562


08/08/2019 13:59:28

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube