มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน

   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดให้เป็นศูนย์ทดสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อทดสอบมาตรฐานของบุคลากรที่จะทำงานใน สาขาพนักงานบริการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองการผ่านการฝึกในด้านนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามการสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ 02-904-2222 ต่อ 2221

 


28/02/2020 11:08:35

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube