มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กวิทย์กีฬา จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ปี 2562

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชรภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่และเก่า 

   นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลดวงประทีป แห่งวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่อาจารย์ ด้านการสอน ด้านที่ปรึกษา ด้านการวิจัย และด้านกิจกรรม พร้อมด้วยมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะ อาทิ ด้านสโมสรนักศึกษาคณะ ด้านการแต่งกาย และด้านกิจกรรม เป็นต้น ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562


21/08/2019 16:22:15

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube