มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กนิเทศ จัดอบรม “การผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟน” รณรงค์ลดพนันออนไลน์ ให้โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

   คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้จัด โครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน BC บริการวิชาการชุมชน โดยได้ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่ 34 มีนบุรี จำนวน 16 สถานศึกษา ได้จัดอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟน หัวข้อ รณรงค์ลดพนันออนไลน์เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์” ให้กับข้าราชการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 60 คน ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี บรรยากาศแสนสนุกสนาน พี่สอนน้อง สอนคุณครู ผลิตเป็นสื่อน้ำดี ส่งต่อสื่อดีแก่ชุมชน


21/08/2019 09:56:05

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube