มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทย ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขร่มเกล้า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562


08/08/2019 15:00:22

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube