มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

   ทีม Harmonize มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมแสดงงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONEโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมพลสมาชิก TO BEชมรม TO BE ในสถานศึกษา ชุมชน ภูมิภาคและกรุงเทพฯ สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดทั่วประเทศ รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” นำเสนอผลงาน และจัดบูธนิทรรศการ การแสดงความสามารถต่าง ๆ  ณ HALL 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่  14 กรกฎาคม  2562  ที่ผ่านมา


18/07/2019 16:39:09

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube