Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

DEC DUCK DESIGNศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนSports Science Idolนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จากประเทศอิตาลี เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการแข่งขันกีฬา Artist Game 2020มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561พิธีเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9อัดฉีดทัพนักกีฬาชุดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”สาขาวิชาการจัดการโรงแรมรับรางวัลจากการประกวดจัดดอกไม้สดแบบสากลโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562KASEM Open House 2019 ทลายกำแพง ทะลุตัวตน ฉีกกฎทุกกรอบ ค้นพบเส้นทางอนาคตที่ใช่นักกีฬาเกษมบัณฑิตสร้างชื่อระดับโลกในกีฬายูยิตสูชมรมเชียร์ลีดดิ้ง และชมรมเชียร์ลีดเดอร์มือเกษมบัณฑิตผนึกกำลัง กวาดรางวัลเวทีระดับประเทศม.เกษมบัณฑิต คว้า 4 รางวัล “บุคลากรดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น” งาน สสอท. ประจำปี 2562เพิ่มความรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube