Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษา คณะจิตวิทยา ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบฮีโร่ ในโครงการเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 6คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการเซ็นสัญญารับทุนโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” CP All รอบที่ 2นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อน ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง “เรียนรู้ สู่วิถีเกษม”นานาชาติ ร่วมรายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับสายสวรรค์ ขยันยิ่งอ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการกิจกรรม “Hug Kasem” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรับทุนสนับสนุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม” รอบที่ 1นายกสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อนคณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skillsเกษมบัณฑิต “สืบสานประเพณีสงกรานต์ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา “พยาบาล” รุ่นที่ 2การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม“เด็กพยาบาล” ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รุ่นที่ 2เด็กเกษม ร่วมนำเสนอแผนงานการดำเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube