มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มินิ คอนเสิร์ต “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566”

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี นำวงดนตรี KBU Band มหาวิทยาลัย    เกษมบัณฑิต ร่วมแสดงดนตรีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 National Science And Technology Fair 2023 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเชิญวง KBU Band แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการแสดงถึงศิลปะและอารมณ์โดยใช้เสียงเพลงสร้างความบันเทิง สีสัน และให้ความสุขกับผู้ที่เข้าชมงานในครั้งนี้

           งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นงานจัดการแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


15/08/2023 15:35:52

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok