มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

APDI องค์กรยอดเยี่ยม

            สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC17024  ในฐานะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยอดเยี่ยม  จากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  Dream to Fly, Fly to Your Dreams.


20/07/2023 11:19:35

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok