<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

บันทึกความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
บันทึกความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว


การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร เปิดอบรม
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร เปิดอบรม


เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ
เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ


นักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศ
นักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศ


MOU ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
MOU ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม


งานวิ่ง APDI Walk & Run 2022 ครั้งที่ 3
งานวิ่ง APDI Walk & Run 2022 ครั้งที่ 3
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube