มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

งานวิ่ง APDI Walk & Run 2022 ครั้งที่ 3

           สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการงานวิ่ง APDI Walk & Run 2022ครั้งที่ 3 โดยมีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ คือ 3 และ 5 กิโลเมตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษา บุคลากรของสถาบันและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเพิ่มความตระหนักถึงการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565


19/09/2022 14:27:31

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube