มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผอ.ศูนย์วิจัย ‘TranSIT’ ม.เกษมบัณฑิต ห่วงนักเรียน-คนข้ามถนน หวั่นอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นหลังเปิดเทอ

            ผศ.ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขนส่งอย่างยั่งยืน (Transportation Sustainability and Innovation of Technology Research Center: TranSIT) และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งและความปลอดภัยทางถนน ได้กล่าวกับผู้จัดการออนไลน์ เกี่ยวกับความเป็นห่วงนักเรียน-คนข้ามถนนหวั่นอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น แนะภาครัฐเข้มข้นระเบียบวินัยจราจร- ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความปลอดภัย ชู‘อารยสถาปัตย์’ #UniversalDesign สร้างทางข้ามที่ปลอดภัยเพื่อทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

 

------------------
อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000067608
 
 

18/07/2022 13:33:55

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube