มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

โครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree)"

หลักสูตรการออกแบบเซลล์ การทำงานของหุ่นยนต์

Robot Work Cell Design and Control

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สอนโดย คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม - ผู้ปฏิบัติงานด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 16 สัปดาห์

สัปดาห์ละ 3 วัน (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)

ระยะเวลา 285 ชั่วโมง

สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ลงทะเบียนฟรี!!

ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นี้!!

สมัครเข้าร่วม ได้ที่

https://forms.office.com/r/qK26fncW03

รีบเลย! รับจำนวนจำกัด!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 090-643-1559 หรือ 063-979-567

 

 

โครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree)"

หลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สอนโดย พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม – มัคคุเทศก์ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจสายงานการดูแลผู้สูงอายุ

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 70 ชั่วโมง (เรียน 10 ครั้ง)

เริ่มเรียน 7 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2565

เรียนทุกวันเสาร์  และ วันอาทิตย์

สถานที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ลงทะเบียนฟรี!!

ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นี้!!

สมัครเข้าร่วม ได้ที่

https://forms.office.com/r/qK26fncW03

รีบเลย! รับจำนวนจำกัด!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 089-799-7051 

โครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree)"

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม – ผู้ที่ต้องการพัฒนาเรียนรู้หลักการทำงานและการออกแบบแอปพลิเคชัน

ระยะเวลาฝึกอบรม เรียนออนไลน์ 60 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ 225 ชั่วโมง

เริ่มเรียน พฤษภาคม 2565

สถานที่เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


.

ลงทะเบียนฟรี!!

ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นี้!!

สมัครเข้าร่วม ได้ที่

https://forms.office.com/r/qK26fncW03

รีบเลย! รับจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Line: https://lin.ee/IiXjHVl

 


18/04/2022 12:52:17

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube