<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบของที่ระลึกแด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบของที่ระลึกแด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล


สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ปัจฉิมนิเทศและพิธีประดับปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ปัจฉิมนิเทศและพิธีประดับปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


บันทึกภาพความประทับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 31
บันทึกภาพความประทับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 31


โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)


โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)


คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok