<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย
นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย


Workshop การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE กลุ่มที่ 1
Workshop การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE กลุ่มที่ 1


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ


ค่ายการบิน #DEK66
ค่ายการบิน #DEK66


โครงการ “เกษมสร้างสุข”
โครงการ “เกษมสร้างสุข”
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok