Service

fire1

Fire Drill

ห้องโดยสารจำลองเสมือนจริง
จำลองสถานการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้

31598

Slide Drill

ห้องฝึกอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนพื้นดิน ในพื้นที่เป็นส่วนตัวและทันสมัย จำนวน 2 ห้อง โดย Slide ของเรามีท้ังแบบ Single Lane และ Dual Lane

smoke1-2

Smoke Drill

ห้องฝึกอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ด้วยเครื่องบินจริง MD-83

dav

Wet Drill Chamber

ห้องฝึกอบรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนพื้นน้ำ ดำเนินการฝึกภายในสระว่ายน้ำในร่ม พร้อมด้วย Slide-Rafts สำหรับการฝึก

dav

Classroom

ห้องเรียนสำหรับเรียนทฤษฎีและการสอบ จำนวน 2 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้ชิดธรรมชาติและบรรยากาศที่ทันสมัย

door

A320 Door Trainer

ห้องฝึกเปิด-ปิดประตูเครื่องบิน ด้วยประตูแอร์บัส A320 สามารถปรับน้ำหนัก แรงต้าน และสร้างสถานการณ์ผิดปกติสำหรับฝึกแก้ไขได้