ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม APDI เข้าร่วมการสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวนิสากร สุวรรณสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ) ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม APDI ได้รับเชิญเข้าร่วมการสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4 เป็นโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม สาขาวิชาชีพการบิน โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการบิน ร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำนักงานการบินพลเรือนฯ ออกประกาศ (ฉบับ2) ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายความรุนแรงมากขึ้น ลดโอกาสการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยมีรายละเอียด1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสาร สำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก3. ข้อห้ามตามข้อ 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้    (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)    (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)    (3) …

4 สิ่งสำคัญ! ที่ลูกเรือต้องแจ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้บนเครื่องบิน

สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟไหม้บนเครื่องบิน มีหน้าที่หลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลให้ผู้โดยสารปลอดภัย หนึ่งในหน้าที่สำคัญก็คือ Communicator ที่จะรายงานเหตุการณ์ให้นักบินได้ทราบข้อมูลเพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งมี 4 สิ่งสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้ 1.สถานที่เกิดไฟไหม้ (Location) 2.เชื้อเพลิงที่ทาให้เกิดไฟไหม้ (Source of fire) 3.ความรุนแรงของสถานการณ์( Fire Severity) 4.การจัดการกับไฟ (Action taken) ***ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน***

ผลกระทบหลายประเทศงดเครื่อง 737 MAX ขึ้นบิน หลังเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตก

จากเหตุการณ์เครื่องบินโบอิ้ง 737 MAX-8 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตก หลังจากนำเครื่องบินขึ้นจากสนามบินกรุงแอดดิสอบาบา จุดหมายปลายทาง กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า พร้อมผู้โดยสาร 157 คน เสียชีวิตทั้งหมดตามรายงานข่าว ล่าสุดประเทศสิงคโปร์สั่งห้ามเครื่องบินรุ่น 737 MAX ของทุกสายการบิน ขึ้นบินเข้า-ออกในประเทศชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีประเทศเอธิโอเปีย เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และบราซิลได้ระงับเที่ยวบินของเครื่องบินรุ่นดังกล่าวไว้ด้วย