ตารางคอร์สอบรม "ห้องเรียนการบิน" ปี 2564

วัน-เดือน-ปีคอร์สอบรมรายละเอียดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
Training Program “Train the Trainers”Link7,900 บาทLink
Basic Aviation KnowledgeLink19,500 บาทLink
Basic Aviation SafetyLink19,500 บาทLink
Basic Aviation SecurityLink19,500 บาทLink
Personality and GroomingLink1,500 บาทLink
In-Flight Sevice Mock UpLink24,500 บาทLink