Section subtitle

About Us

We are proud to be one of the best private aviation training centers in Thailand run by the qualified personnel to provide the safe, modern and convenient facilities, fully fitted with equipment in excellent condition, also the expert instructors to serve the needs of well-known commercial airlines, and thanks to our customers’ response to our offerings.

Our History

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญต่อสายงานด้านอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินขึ้น เพื่อควบคุมดูแลหลักสูตรทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

โดยในวันที่ 27 มกราคม 2555 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติให้สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของบุคลากรการบิน และในด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

Our Vision

เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกอบรม APDI จึงเป็นผู้ช่วยสำหรับลูกค้าของเรา

 

จำนวนการใช้งานต่อปี
80
FIRE DRILL
61
SLIDE DRILL
52
SMOKE DRILL
67
WET DRILL
Section subtitle

Latest News

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4 เป็นโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม สาขาวิชาชีพการบิน โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการบิน ร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทำความรู้จักและเข้าใจ Social Distancing

Social Distancing ต้องปฏิบัติตัวแบบไหน? Social Distancing คืออะไร?Social Distancing หรือที่ถูกกำหนดใหม่ให้เรียกว่า “Physical Distancing” หมายถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม การรักษาระยะห่างระหว่างกันเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ก่อนที่จะรู้ว่าป่วย การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในสถานที่ร่มหรือกลางแจ้ง จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำแม้ว่าอาการต่างๆจะไม่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน Social Distancing ทำไมต้องทำ?การศึกษาล่าสุดระบุว่าคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการน่าจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการแพร่กระจายของ COVID-19 ในปัจจุบันเจ้าตัวไวรัส COVID-19 สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายชั่วโมงหรือหลายวันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งแสงแดดความชื้นและชนิดของพื้นที่ Social Distancing จึงเข้ามาช่วยลดโอกาสในการสัมผัสกับพื้นที่ปนเปื้อนและผู้ติดเชื้อถึงแม้ว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อในแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่ทุกคนก็สามารถเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไวรัส …

6 คำศัพท์เกี่ยวกับ Safety

แหล่ง: envhaz.com การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ เครื่องบินนับได้ว่ามีความปลอดภัยสูงมากเป็นอันดับ1 แต่หากเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ไม่แพ้กัน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเรามาสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์ความปลอดภัยเกี่ยวกับการบินกันเถอะ 1 Seat Belt: เข็มขัดนิรภัย แหล่ง:sea.banggood.com Seat Belt  เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทหนึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารในขณะอยู่ในยานพาหนะที่กำลังขับเคลื่อน ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการชน การกระแทก เข็มขัดนิรภัยเข้ามาลดโอกาสการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส ช่วยให้ผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องขณะเกิดอุบัติเหตุ 2 Life Vest: เสื้อชูชีพ แหล่ง:store.switlik.com life vest  จัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ลอยน้ำส่วนบุคคล personal flotation device (PFD)  ซึ่งอุปกรณ์ในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สวมใส่ให้ลอยอยู่ในน้ำได้ทั้งในขณะที่รู้สึกตัวและหมดสติ …