มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กรรมการ สสอท. รับมอบนโยบายการทำงาน ด้านบริหารธุรกิจ

   อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร  รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารธุรกิจ สสอท. เข้าพบ ดร.พรชัย มงคลวนิช​ นายก​สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับมอบนโยบายการทำงาน ในการร่วมผลักดันและสนับสนุน นโยบายของสมาคมฯในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยร่วมออกแบบโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯ University-Business Forum การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยเน้นความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV และพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


28/02/2020 11:05:28

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube