มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประมวลภาพกิจกรรม งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพกิจกรรม งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุม 3801 อาคาร 3 ชั้น 8 วิทยาเขตพัฒนาการ


24/12/2019 11:29:03

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube