มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์

 

 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษากับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีดร.ศรัณย์  สายฟ้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.พนิดา ชื่นชม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับและลงนามกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประกอบด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการ นายสุรพล  บุญทองสุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  และอาจารย์ วัฒรชัย เศาภายน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพวิชาการ   พร้อมร่วมชมห้องปฎิบัติการด้านการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ด้วย

 


04/12/2019 09:51:57

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube