มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานระดับ6

   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตราวมกับฝ่ายทรัพยากรบุคล การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานระดับ6 หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม ถึงวันที่23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลมีรอช เขตสวนหลวง กทม.


08/08/2019 10:59:32

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube