มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง”

   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกกท.ระดับ3-6 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง”ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562
 ณ โรงแรมอัลมีรอช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


08/08/2019 10:48:52

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube