มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สภาวิศวกร ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ เพื่อขอรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

   ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ เพื่อขอรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


08/08/2019 09:50:04

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube