มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ต้องขังหญิง

   อ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ เรื่อง สานเป้าหมาย, การมองโลกในเเง่ดี และ การเคารพคุณค่าในตนเอง (Self Esteem ) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562


07/08/2019 09:25:29

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube