มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศิษย์เก่าวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำคะแนนทดสอบสูงสุด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

   ขอปรบมือให้กับ รุ่นพี่สุดเจ๋ง “พี่วันชัย ขำยิ่งเกิด” ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 58) ซึ่งเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร เป็น 1 ใน 10 ของผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด โดยได้รับวุฒิบัตร จาก ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร ณ สำนักงานสภาวิศวกร 


 


31/08/2020 08:23:04

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube