มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’62 #เด็กโรงแรม

   สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับอาจารย์และรุ่นพี่ และให้รู้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ ในชุดประจำสาขาวิชา ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


08/08/2019 10:10:37

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube