มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

   สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในแผนการเรียนธุรกิจการบิน และวิศวกรรมการบิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ รวมถึงโครงสร้างหลักสูตร ในแผนการเรียนธุรกิจการบิน วิศวกรรมการบิน และกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

   นอกจากนี้ยังมีพิธีประดับเข็มประจำหลักสูตรฯ และพาเยี่ยมอุปการณ์การเรียนสอน และห้องปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน  ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

 

 


08/08/2019 09:59:32

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube