มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติ

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และใบประกาศรับรองรายการ Shows Dance ประเภทศิลปะการแสดงนานาชาติ

   ในงานประกวดศิลปะการแสดงระดับนานาชาติและการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ รายการ 9th Royal Siam Cup 2019 ณ โรงแรมรอยัล รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562

โดยมีที่ปรึกษาการแสดง
อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว

ออกแบบการแสดงและควบคุมทีมโดย
อาจารย์ศรุต แจ้งอนันต์ 
อาจารย์สุรธาสิต ภูทองปิด

โดยมีนักศึกษาทุนศูนย์วัฒนธรรมที่ร่วมแข่งขันรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสันติสุข  แก้วสุข  บัณฑิตวิทยาลัย
2. นายกิตติพงษ์ คำปรีดา   คณะบริหารธุรกิจ
3. นายปฐมพงษ์ หล้าป้อง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. นายณัฐภูมิ เอี่ยมบุตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 


30/07/2019 11:30:28

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube